Vi blickar framåt – vad händer andra halvåret av 2020?