Bevara & Utveckla | Rose Maries Perspektiv

Marknadsbrev februari 2020

Året inleddes med en stark optimism i aktiemarknaderna om att 2020 borde se en vändning för den globala industrikonjunkturen. Osäkerheten är dock stor och några tydliga tecken på vändning kommer säkerligen att dröja ytterligare ett tag.

Marknadsbrev januari 2020

Recessionsrisken under nästa år har enligt inkommande statistik minskat de senaste månaderna och detta har lett till nya börsrekord under november. Osäkerheten inom global handel kvarstår dock inför 2020.

Marknadsbrev december 2019

Recessionsrisken under nästa år har enligt inkommande statistik minskat de senaste månaderna och detta har lett till nya börsrekord under november. Osäkerheten inom global handel kvarstår dock inför 2020.

FED har sänkt 0,75 %, kommer det att räcka?

FED har nu sänkt tre gånger med 25 punkter åt gången under de senaste 4 månaderna. Detta utgör en snabb takt men om åtgärden är tillräcklig för att öka tillväxten i USA under 2020 är självfallet osäkert.

FED försiktig men redo att utöka balansräkningen

FED är fortsatt försiktiga och sänkte räntan i september med enbart 25 punkter, dock helt enligt marknadens förväntningar.

Globala räntefallen ökar takten

Riskerna för att den globala tillväxten mattas av ytterligare har ökat, efter att USA nu har verkställt hotet om nya tariffer på återstoden av den kinesiska exporten till USA.

Trump och marknaderna fick FED att sänka

Efter att Trump trappat upp handelskonflikten med Kina under maj blev FED i juni mer positiva till att sänka räntorna i USA.

Skarpt läge i flera handelskonflikter

Kina kan inte gå med på USA:s långtgående krav i förhandlingarna om ett nytt handelsavtal. Därför har nu handelsdispyten trappats upp.

Var är inbromsningen i global ekonomi?

Utfallen för tillväxten har visat sig bättre än de flesta prognoser. BNP för första kvartalet blev högre i alla de tre viktigaste globala ekonomierna.
Federal Reserve Building

Kan FED pressas att sänka räntan?

Utsikterna för tillväxt i amerikanska ekonomin fortsätter att försvagas och har bidragit till att de långa räntorna i USA har uppvisat en nedgång med 30 räntepunkter under mars.