Bevara & Utveckla | Hållbarhet

Förmögenhet skapar framtid

Investera effektivt i barnens framtid och värld

Är du bekymrad över miljöproblem och över vilken sorts värld dina barn ska leva i? Vill du att dina investeringar ska vara en del av lösningen, och inte en del av problemet?

Investera lönsamt eller hållbart? Både och, tack.

Är det möjligt att få allt på en gång? Bevisen blir allt fler på att hållbara investeringar är en riktig win win-situation.

En värld i förändring kräver förändrings­benägna förvaltare

Därför är hållbarhet och ESG en viktig del i processen när Burenstam & Partners väljer sina förvaltare.

Styrkan i att ta ansvar

Ju mer du vet om något desto mer har du att ta ställning till. Att ta ansvar är helt enkelt nödvändigt – oavsett vem du är och vad du gör.
The big tree growing between modern building

Nya rön: Hållbara investeringar lönar sig!

Att placera sitt kapital utifrån höga etiska krav och värderingar.